Hosting Linux

Lưu trữ website của bạn theo cách chuyên nghiệp nhất bằng dịch vụ hosting giá rẻ tại ISOCIALFB

Hosting BASIC


Dung lượng 500 MB
Băng thông 40 GB
Tên miền 02
Sub domain Unlimited
Parked Unlimited
FTP Account Unlimited
MySQL Unlimited
Email Unlimited

Hosting LITE


Dung lượng 200 MB
Băng thông 20 GB
Tên miền 01
Sub domain Unlimited
Parked Unlimited
FTP Account Unlimited
MySQL Unlimited
Email Unlimited

Hosting PERSONAL


Dung lượng 1000 MB
Băng thông 70 GB
Tên miền 04
Sub domain Unlimited
Parked Unlimited
FTP Account Unlimited
MySQL Unlimited
Email Unlimited

Hosting ENHANCED


Dung lượng 1500 MB
Băng thông Unlimited
Tên miền 06
Sub domain Unlimited
Parked Unlimited
FTP Account Unlimited
MySQL Unlimited
Email Unlimited

Hosting PREMIUM


Dung lượng 4000 MB
Băng thông Unlimited
Tên miền 10
Sub domain Unlimited
Parked Unlimited
FTP Account Unlimited
MySQL Unlimited
Email Unlimited

Hosting BUSINESS


Dung lượng 6000 MB
Băng thông Unlimited
Tên miền 15
Sub domain Unlimited
Parked Unlimited
FTP Account Unlimited
MySQL Unlimited
Email Unlimited